Störningar på webbplatsen

Just nu är det störningar på webbplatsen och vi arbetar för att lösa problemet. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Protokoll utskottssammanträde 2018/19:17

Kulturutskottets protokoll 2018/19:17

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

Fredagen den 14 december 2018

TID

Kl. 8.30–8.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:16 av den 13 december 2018.

§ 2

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019, utgiftsområde 17 och motioner
(jfr prot. 2018/19:13.2, 2018/19:14.4, 2018/19:15.3 och 2018/19:16.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU1 justerades.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden samt avstod från ställningstagande under förslagspunkt 1.

§ 3

Vårens planering

Kanslichefen informerade kort om vårens arbete i utskottet. En preliminär arbetsplan kommer att skickas ut under vecka 51.

§ 4

Tack

Ordförande Christer Nylander (L) framförde sitt tack till utskottets ledamöter och suppleanter samt till kanslipersonalen och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Ledamoten Lawen Redar (S) framförde ett tack till ordföranden, utskottets ledamöter och suppleanter samt till kanslipersonalen för gott samarbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:17

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

Lawen Redar (S)

D

Lotta Finstorp (M)

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

John Weinerhall (M)

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Annica Hjerling (MP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande