Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Finansutskottets protokoll 2018/19:26Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:26

Datum

2019-02-05

Tid

kl. 09.00-11.49

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?

Riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och riksgäldsdirektör Hans Lindblad gav sin syn på det aktuella finansiella stabilitetsläget och behovet av åtgärder.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommenterade stabilitetsbedömningarna.

Stefan Ingves, Erik Thedéen, Hans Lindblad och Johanna Lybeck Lilja strategisk rådgivare Nordea, analyserade situationen i dag tio år efter finanskrisen, och frågan om regelverkens effektivitet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde
Tisdag 12 februari kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning –

– – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:26

– – –

§1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande