Allmänna motionstiden 2017

Uttag 2017/18:AMT

2017/18
Totalt 115 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)
med anledning av proposition 2016/17:208, några frågor om offentlighet och sekretess

Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
med anledning av proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)
Alkometer

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD)
Attefallshus

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD)
Fastighetsskatt

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)
Västlänken

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD)
Parkeringsbot

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD)
Nationella id-kort

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)
Barnkonventionen till lag

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)
Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)
Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M)
Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Gemensam klädsel

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)
Lärosäten måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Investera i en framtida sydostkustbana

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2017/18:95 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2017/18:94 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)
Cykelhjälm

Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)
Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion

Motion 2017/18:88 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Bygget av järnvägstunnel i Varbergs kommun

Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Utbyggnad av vägnätet i Halland

Motion 2017/18:86 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
En slopad kommunal fastighetsavgift

Motion 2017/18:84 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Slopa ränteavdragen och återför medlen till hushållen

Motion 2017/18:83 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Kommunalt veto vid avtal om privata asylboenden ute i kommunerna

Motion 2017/18:82 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Hästar i trafiken

Motion 2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Lägre fastighetsavgift ute i glesbygden/på landsbygden

Motion 2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Vinterdäck på tunga fordon i Sverige

Motion 2017/18:79 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Regleringar av kör- och vilotider för chaufförer

Motion 2017/18:78 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Inkomstprövning av barnbidraget

Motion 2017/18:77 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred en begränsning av bankers möjlighet till borgen vid bostadslån

Motion 2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder

Motion 2017/18:75 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Motion 2017/18:74 av Markus Wiechel (SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2017/18:73 av Markus Wiechel (SD)
Krafttag mot fusk vid Trafikverkets prov

Motion 2017/18:72 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2017/18:71 av Markus Wiechel (SD)
Opartisk kontroll av PPM-rådgivning

Motion 2017/18:70 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2017/18:69 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Åtgärder mot hepatit C

Motion 2017/18:67 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för kungliga baletten

Motion 2017/18:66 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2017/18:64 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för självmordsförebyggande åtgärder

Motion 2017/18:63 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för unga

Motion 2017/18:62 av Sofia Fölster (M)
En föräldraförsäkring som kan delas av fler

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD)
Uppgradera pensionsmyndighetens uppdrag

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)
Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD)
Bevarandet av gravar och gravstenar

Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD)
Enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD)
Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD)
Alkobommar vid svenska hamnar

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD)
En vägsträcka av E18 som el-väg

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbättra sjösäkerheten på Hjälmaren

Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tillgången till tolktjänst i hela landet

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tystnadsplikten för tolkar

Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbud mot eftersupning för säkrare trafik

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M)
Ringled runt huvudstaden

Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L)
Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L)
Bekämpa de kriminella nätverken och rekrytering till gäng

Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L)
Förbjud spel och lotteri på kredit till skuldsatta

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD)
Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)
Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD)
Systematiskt arbete för kvinnofrid

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD)
Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD)
Pant på engångsgrillar

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)
Nödvattenplaner i kommunerna

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD)
Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD)
Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD)
Egenanställningsföretag

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)
Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist

Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD)
Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD)
Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L)
Smärtbehandling

Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L)
Minerallagen

Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L)
En svensk till Mars och andra förslag till en svensk rymdstrategi

Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L)
Demokratiernas förbund

Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M)
Körkort för synskadade

Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rätt till försörjningsstöd

Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2017/18:22 av Per Ramhorn (SD)
med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:211 Redovisning av fördelning av medel frånAllmänna arvsfonden under budgetåret 2016

Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD)
Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)
Reseersättning med miljöstyrning

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP)
Skärpt lagstiftning vad gäller rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD)
Reformera ungdomsrabatten för brott

Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD)
Utbildning i hedersproblematik

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD)
Alternativa drivmedel i utbildningen

Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i Trollhättan

Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD)
Det måste bli lättare att få resning i Sverige

Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD)
En svensk författningsdomstol

Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD)
Freda våra akutsjukhus

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD)
Taiwans deltagande i ICAO

Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD)
Ställ krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs

Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)
Satsningar för cykling

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD)
Socialförsäkringar för egenföretagare

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD)
Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige

Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD)
Investeringsavtal mellan EU och Taiwan

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD)
Ändra rösträttsåldern

Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)
Trängselskatten på LidingöbronUppdaterad: 2017-09-20 07:29:04