Planerade ärenden för kammaren

Uttag 2017/18:plan

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 29 november klockan 09.00

Civilutskottet

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet

Utrikesutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Torsdag 30 november klockan 12.00

Socialutskottet


Måndag 4 december klockan 13.00

Kulturutskottet


Onsdag 6 december klockan 09.00

Justitieutskottet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utrikesutskottet

Näringsutskottet

Konstitutionsutskottet


Torsdag 7 december klockan 12.00

Utrikesutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Försvarsutskottet


Fredag 8 december klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

Trafikutskottet


Måndag 11 december klockan 11.00

Näringsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Tisdag 12 december klockan 10.00

Socialförsäkringsutskottet

Finansutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Utrikesutskottet


Onsdag 13 december klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Finansutskottet

Socialutskottet

Utbildningsutskottet

Civilutskottet


Torsdag 14 december klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

Utbildningsutskottet

Finansutskottet

  • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om Tillsynsansvaret för leverantörer av datarapporteringstjänster, KOM(2017) 537
    Utlåtande 2017/18:FiU32

Fredag 15 december klockan 09.00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
    Betänkande 2017/18:UFöU1


Uppdaterad: 2017-11-24 21:28:10