Planerade ärenden för kammaren

Uttag 2017/18:plan

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 21 mars klockan 09.00

Justitieutskottet

Socialutskottet

Finansutskottet

Civilutskottet

Utrikesutskottet

 • Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
  Betänkande 2017/18:UU19

Försvarsutskottet


Torsdag 22 mars klockan 12.00

Näringsutskottet

 • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter
  Utlåtande 2017/18:NU26

Trafikutskottet

Skatteutskottet

Finansutskottet


Tisdag 27 mars klockan 13.00

Skatteutskottet

Justitieutskottet

 • Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål
  Betänkande 2017/18:JuU23

Civilutskottet


Onsdag 28 mars klockan 09.00

Finansutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 11 april klockan 09.00

Civilutskottet

Konstitutionsutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Torsdag 12 april klockan 12.00

Utrikesutskottet

Försvarsutskottet

Utbildningsutskottet


Onsdag 18 april klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Justitieutskottet

Civilutskottet

 • En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
  Betänkande 2017/18:CU21

Skatteutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 19 april klockan 12.00

Justitieutskottet

Kulturutskottet

Utrikesutskottet


Onsdag 25 april klockan 09.00

Trafikutskottet

Finansutskottet

 • Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
  Betänkande 2017/18:FiU41

Socialförsäkringsutskottet

Justitieutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Torsdag 26 april klockan 12.00

Utrikesutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

 • Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
  Betänkande 2017/18:SoU38

Onsdag 2 maj klockan 09.00

Civilutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Trafikutskottet

Justitieutskottet

Försvarsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Torsdag 3 maj klockan 12.00

Socialutskottet

Utbildningsutskottet


Tisdag 15 maj klockan 13.00

Socialutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Skatteutskottet


Onsdag 16 maj klockan 09.00

Näringsutskottet

Försvarsutskottet

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

 • Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
  Betänkande 2017/18:FiU44

Skatteutskottet

Justitieutskottet

Utrikesutskottet


Torsdag 17 maj klockan 12.00

Socialutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet


Tisdag 22 maj klockan 13.00

Justitieutskottet

 • Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
  Betänkande 2017/18:JuU26

Konstitutionsutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

 • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
  Betänkande 2017/18:SoU30

Onsdag 23 maj klockan 09.00

Utbildningsutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Trafikutskottet


Torsdag 24 maj klockan 12.00

ckru

Konstitutionsutskottet

Skatteutskottet

 • Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
  Betänkande 2017/18:SkU19

Utrikesutskottet


Tisdag 29 maj klockan 13.00

Näringsutskottet

Trafikutskottet

Konstitutionsutskottet


Onsdag 30 maj klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

Utbildningsutskottet

Utrikesutskottet

Finansutskottet

Civilutskottet


Torsdag 31 maj klockan 12.00

Socialförsäkringsutskottet

Skatteutskottet

Utrikesutskottet


Måndag 4 juni klockan 10.00

Socialutskottet


Tisdag 5 juni klockan 13.00

Näringsutskottet


Torsdag 7 juni klockan 12.00

Finansutskottet

Skatteutskottet

Civilutskottet

Utrikesutskottet


Måndag 11 juni klockan 10.00

Socialutskottet

Civilutskottet

Försvarsutskottet

Justitieutskottet


Tisdag 12 juni klockan 09.00

Civilutskottet

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet

Näringsutskottet


Onsdag 13 juni klockan 09.15

Justitieutskottet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Socialutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet


Torsdag 14 juni klockan 09.00

Miljö- och jordbruksutskottet

Finansutskottet

Konstitutionsutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet


Fredag 15 juni klockan 09.00

Näringsutskottet

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Måndag 18 juni klockan 10.00

Konstitutionsutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet


Tisdag 19 juni klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Utbildningsutskottet

Kulturutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 20 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

 • Riksrevisionens rapporter Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterade utbildning och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning - små regionala skillnader i effekter
  Betänkande 2017/18:AU15
 • Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
  Betänkande 2017/18:AU16

Tisdag 26 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2018-03-21 11:40:18