Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Yttrande 2006/07:AU1y