Skattefrågor i budgetpropositionen för 2019

Yttrande 2018/19:SkU1y

Sammanfattning

Utskottet måste för första gången pröva förslag som lagts av en övergångs­regering. Utskottet har inget att invända mot budgetpropositionens förslag till förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som fyllt 65 år eller till förslag om förhöjda socialavgifter för 2019. De alternativa budgetförslag som lämnats i riksdagen ger inte utskottet anledning att nu göra en annan bedömning. Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet regeringens förslag om förändrade skatter och avgifter och avstyrker samtliga motionsförslag. Utskottet tillstyrker vidare regeringens beräkningar av statsbudgetens inkomster för 2019 och de preliminära beräkningarna av statens inkomster för 2020 och 2021.

Innehållsförteckning

Utskottets överväganden

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Propositionen

Moderaternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-12-04 Justering: 2018-12-06 Trycklov: 2018-12-07