Skattepolitiken i 2007 års ekonomiska vårproposition m.m.

Yttrande 2006/07:SkU3y

Sammanfattning

I yttrandet tillstyrker skatteutskottet att regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken godkänns såvitt avser skattefrågor. Riktlinjern innebär bl.a. följande.

Regeringen gör bedömningen att ett förstärkt jobbskatteavdrag kan införas 2008. Under resten av mandatperioden övervägs ytterligare åtgärder för att öka arbetsutbudet. Det kan handla om en ytterligare utbyggnad av jobbskatteavdraget och om förändringar av den statliga inkomstskatten, bl.a. den s.k. värnskatten.

Regeringen avser att återkomma med ett förslag om att de mindre företagens redovisningsperiod för mervärdesskatt ska förlängas till 3 månader den 1 januari 2008. Ett tidigare aviserat förslag om att återinföra hälftendelningen av fåmansbolagens kapitalvinst presenteras i vår. Härefter kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida