Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Yttrande 2018/19:FiU1yFinansutskottets yttrande

2018/19:FiU1y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 4 oktober 2018 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 22 november 2018 yttra sig över iakttagelserna i en promemoria om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen som tagits fram inom konstitutionsutskottet. Finansutskottet yttrar sig med anledning av denna promemoria.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Konstitutionsutskottet (KU) beslutade den 4 oktober att ge övriga utskott tillfälle att senast den 22 november 2018 yttra sig över iakttagelserna i en promemoria som tagits fram inom KU om uppföljningen av hur riksdagen tillämpar subsidiaritetsprincipen. KU önskar särskilt följande redogörelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-15 Trycklov: 2018-11-19