Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2017

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:21 av den 14 mars 2017

2. Information från Statskontoret
Information om myndighetsanalys avseende Riksarkivet och Konstnärsnämnden

Myndighetsanalys av Riksarkivet
Myndighetsanalys av Konstnärsnämnden

3. Information från kultur- och demokratiministern (kl. 11.30)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om halvtidsöversynen med public service-företagen

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00-12.00 (Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen)

Bilagor