Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2017

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Transportstyrelsen
Vikarierande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam m.fl. från Transportstyrelsen informerar om tillsynen av yrkestrafiken

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:25

3. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort
Information
Faktapromemoria 2016/17:FPM75
Föredragande: SE

4. Kommissionens förslag om ändring av yrkesförarkompetensdirektivet och körkortsdirektivet
Subsidiaritetsprövning (steg 2)
KOM(2017) 47
Föredragande: SE

5. Aktuella EU-förslag
Information
Föredragande: SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars kl. 10.00Bilagor


Punkt 2. Protokoll 2016/17:25
Punkt 3. Faktapromemoria 2016/17:FPM75
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Översikt aktuella EU-förslag
Punkt 6. Verksamhetsplan