Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utrikesutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2017

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
Enhetschefen FN-enheten Efraim Gomez, UD
FN-ambassadör Olof Skoog, UD
UD rapport vecka 8
UD rapport vecka 9
UD rapport vecka 10
Provisional Programme
Månadsplanerig för april

2. UD:s utvärdering av kampanjen för FN:s säkerhetsråd
Information
Intern utvärderare av arbetet SR-kandidaturen, Anders Lidén, UD
Slutsatser från utvärdering (underlag från RK)

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:25
Besöksprotokoll 2016/17:9

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars kl. 09:30


Bilagor