Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 21 mars 2017

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:28

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Vuxenutbildningen (UbU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: JS
FPM-UbU16
Motionshäfte

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor