Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 12 januari 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2017-01-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning – G7
Beredning
Föredragande: ACB

4. Inrikesministerns uttalanden efter överläggning i riksdagen om en europeisk gränsbevakning – G9
Beredning
Föredragande: ACB

5. Regeringens agerande i samband med förhandlingarna om EU:s nya vapendirektiv – G12
Beredning
Föredragande: JG

6. Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018–2029 – G17
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2016/17:13
3–6. KansliPM