Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

13.00 måndag 15 maj 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-05-15 13:00
Plats: Se kallelse 2016/17:49, bilaga under punkt 1

1. Genomgång av vårens granskningsärenden

Bilagor


1. – Uppteckning från utfrågningen med Stefan Löfven
– Ärendelista
– Utkast, reciter och mall