Beslut

16.00 onsdag 11 januari 2017
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)