Frågestund

14.00 torsdag 12 januari 2017
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér (S) Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson (MP) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Föredragningslista (pdf) Webb-tv