Beslut

16.00 onsdag 22 mars 2017
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)