Frågestund

14.00 torsdag 23 mars 2017

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S)
  • Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv