Beslut

16.00 onsdag 19 april 2017
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)