Frågestund

14.00 torsdag 20 april 2017

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund (MP)
  • Infrastrukturminister Anna Johansson (S)
  • EU- och handelsminister Ann Linde (S)
  • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S)

Finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv