Finansutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 november 2017

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ 5-10

1. Förslag om skärpta amorteringskrav
Information
Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

ca. 10.40 (NU:s ledamöter inbjudna)
4. Extra ändringsbudget för 2017- Kapitaltillskott till PostNord AB
Information
Statssekreterare Eva Lindström

5. Statens budget 2018 Rambeslutet (FiU1)
Justering
Prop. 2017/18:1, motioner och yttranden
Föredragande: ACT, KS, HH, MP

6. Höständringsbudget för 2017 (FiU11)
Justering
Prop. 2017/18:2, motioner och yttranden
Föredragande: HH, ACT, KS

7. Avgifter för prövningar enligt EU:s förordning om referensvärden (FiU15)
Beredning
Prop. 2017/18:4
Föredragande: EJ

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag 21 november kl. 11.00

Bilagor


3. Protokoll 2017/18:14
5. Förslag till betänkande 2017/18:FiU1, Tidigare behandlat 26/10, 9/11
6. Förslag till betänkande 2017/18:FiU11, Tidigare behandlat 26/10
7. FöredragningsPM, Prop. 2017/18:4