Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 12 oktober 2017

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-12 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Val av vice ordförande

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisorernas årliga rapport 2017 (FiU9)
Justering
Redogörelse 2016/17:RR5
Föredragande: KS

5. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 (FiU6)
Beredning
Skrivelse 2016/17:130
Föredragande: PE

6. Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU14)
Beredning
Proposition 2017/18:3
Föredragande: CH

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 17 oktober kl. 11.00

Bilagor


3. Protokoll 2017/18:6
4. Förslag till betänkande 2017/18:FiU9 Tidigare behandlat 14 september
5. FöredragningsPM, Skrivelse 2016/17:130 och motioner
6. FöredragningsPM, Prop. 2017/18:3

Hemlig handling
Rådet för allmänna frågor (GAC) Rapport 25 september 2017 finns på expeditionen