Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 16 november 2017

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-11-16 09:00
Plats: Skandiasalen N3-04

1. Forskarhearing om nya svenskar och demokratin
Jacob Sohlberg, Göteborgs universitet
Mikael Spång, Malmö högskola
Johanna Rickne, Stockholms universitet

2. Protokoll

3. Anmälningar

4. Kommissionens arbetsprogram för 2018
Fortsatt beredning
KOM(2017) 650
Föredragande: KÖ

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4-5. Utkast