Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 15 mars 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-03-15 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Granskning av regeringen

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Fri- och rättigheter, m.m. (KU34)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD

6. Kommunala och regionala frågor (KU33)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EL

7. Offentlig förvaltning (KU37)
Beredning
Motioner
Föredragande: EL

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (KU21)

Fråga om remiss till samtliga utskott
Skr. 2017/18:75
Redog. 2017/18:RS6
Föredragande: JD

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Se punkt 1
3. Protokoll
4. Utkast till rapport
5. Utkast
6. Utkast och motion
7. Utkast och motioner
8. KansliPM