Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 12 oktober 2017

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: LW

3. Granskning av regeringen

4. Övriga frågor

Bilagor


2. Utkast
3. Se särskild föredragningslista