Konstitutionsutskottets sammanträde

13.00 måndag 14 maj 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:51
Datum och tid: 2018-05-14 13:00
Plats: Se bilaga under punkt 1

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (KU6y)
Justering
Föredragande: JD

4. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (KU30)
Justering
Prop. 2017/18:151 och motion
Föredragande: EL

5. Vissa villkor för statsråd och statssekreterare (KU42)
Justering
Prop. 2017/18:162 och motion
Föredragande: JFG

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (KU21)

Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:75
Redog. 2017/18:RS6
Föredragande: JD

7. Inkorporering av FN:s konvention om barnets
rättigheter (KU8y)
Fortsatt beredning
Föredragande: KD

8. Ändrade mediegrundlagar (KU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:49 och motioner
Föredragande: KÖ

9. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till
uppehållstillstånd (KU9y)
Beredning
Föredragande: EL

10. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked
och anmälan (KU7y)
Fortsatt beredning
Föredragande: EL

11. Allmänna helgdagar (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IÅ

12. Granskning av regeringen

Tisdag 2017-05-15 kl. 08:30

13. Granskning av regeringen

14. Övriga frågor

Bilagor


1.Schema
2. Protokoll
3-5. Förslag
6. Utkast och kansliPM
7-9. Utkast
10. Utkast, yttrande från Lagrådet och motioner från FiU
11. Tidigare utsänt material
12-13. Se särskild föredragningslista