Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 oktober 2017

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i konkurrenslagen (NU5)
Beredning
Prop. 2017/18:15
Föredragande: LS

3. Lagändring till följd av en samlad förordning om EU-varumärken (NU6)
Beredning
Prop. 2016/17:221
Föredragande: FJ

4. Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globalisering (NU8)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 240
Föredragande: CR/AF

5. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna (NU2y)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:210 och motion
Föredragande: CR

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar
Beredning
Prop. 2017/18:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: AF

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över höständringsbudget för 2017
Beredning
Prop. 2017/18:2
Föredragande: LS

8. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober kl. 11.00.

Bilagor