Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 november 2017

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om utkast till rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av jordobservationsprogrammet Copernicus
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, ämnesrådet Magnus Härviden, departementssekreteraren Christian Hansen och politiske sekreteraren Camilla Ivarsson, samtliga från Utbildningsdepartementet, samt departementsrådet Sandra Olivera, Näringsdepartementet.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 504-2017/18)
KOM(2017) 617 Rapport från Kommissionen om halvtidsutvärderingen av Copernicusprogrammet (2014-2020)
Rådsdokument WK 12499/2017 INIT (preliminär dagordning inför KKR 30 nov – 1 dec)
Rådsdokument 13846/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1)

2. EU-överläggning om vägen framåt för EU:s rymdprogram
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, ämnesrådet Magnus Härviden, departementssekreteraren Christian Hansen och politiske sekreteraren Camilla Ivarsson, samtliga från Utbildningsdepartementet, samt departementsrådet Sandra Olivera, Näringsdepartementet.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 505-2017/18)
Rådsdokument WK 12499/2017 INIT (preliminär dagordning inför KKR 30 nov – 1 dec)
C(2017) 4405 - Kommissionens svar på utlåtande 2016/17:UbU13 En rymdstrategi för Europa.
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2)

3. EU-överläggning om utkast till rådsslutsatser om den preliminära utvärderingen av Horisont 2020
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, ämnesrådet Magnus Härviden, departementssekreteraren Christian Hansen och politiske sekreteraren Camilla Ivarsson, samtliga från Utbildningsdepartementet, samt departementsrådet Sandra Olivera, Näringsdepartementet.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 506-2017/18)
Rådsdokument 13834/17
Rådsdokument WK 12499/2017 INIT (preliminär dagordning inför KKR 30 nov – 1 dec)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3)

4. EU-överläggning om ansatsen till målinriktade insatser i det nionde ramprogrammet för forskning
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson,ämnesrådet Magnus Härviden, departementssekreteraren Christian Hansen och politiske sekreteraren Camilla Ivarsson, samtliga från Utbildningsdepartementet, samt departementsrådet Sandra Olivera, Näringsdepartementet.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 507-2017/18)
Rådsdokument WK 12499/2017 INIT (preliminär dagordning inför KKR 30 nov – 1 dec)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 4)

5. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:9

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inbjudan till seminarium om Folke Bernadotteakademins arbete
Inkomna regeringsbeslut 1 juni - 15 oktober 2017