Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 15 februari 2018

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U2017:02)
Utredaren Agneta Bladh och huvudsekreteraren Maria Wilenius

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:19

3. Anmälningar
Dnr 1148-2017/18
Dnr 1180-2017/18

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:12

5. Förskolan (UbU13)
Justering
Motioner
Föredragande: AE
UbU13

6. Anmälan till kammardebatt om Förskolan (UbU13), prel. onsdagen den 28 februari 2018

7. Gymnasieskolan (UbU14)
Justering
Motioner
Föredragande: RA
UbU14

8. Anmälan till kammardebatt om Gymnasieskolan (UbU14), prel. onsdagen den 7 mars 2018

9. En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor (UbU12)
Justering
Prop. 2017/18:45 och motion
Föredragande: CLS
UbU12

10. Anmälan till kammardebatt om En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor (UbU12), prel. onsdagen den 7 mars 2018

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde


Bilagor