Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 15 februari 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-02-15 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket – G1
Beredning
Föredragande: JJ

4. EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC) – G28
Beredning
Föredragande: KD

5. Ministerns för högre utbildning och forskning agerande då det gäller Blekinge tekniska högskola – G7
Beredning
Föredragande: KÖ

6. Statsministerns samråd med EU-nämnden inför ett informellt Europeiskt råd – G27
Beredning
Föredragande: EL

7. Regeringens hantering av tillkännagivande om tilläggsdirektiv i Arbetsmarknadsutredningen – G6
Beredning
Föredragande: JD

8. Justitie- och inrikesministerns hantering av riksdagens kommande beslut om tillkännagivande av avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning – G22
Beredning
Föredragande: JD

9. Beredningen av riksdagens tillkännagivande om valdeltagande bland utlandssvenskar – G31
Beredning
Föredragande: JD

10. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

11. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15
Beredning
Föredragande: LW

12. Miljöministerns agerande i frågan om förnyat EU-godkännande för glyfosat – G19
Beredning
Föredragande: JFG

13. Förnyad granskning av Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen – G32
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:27
3–10. KansliPM
11. Skrivelse från Regeringskansliet, skrivelse från
Transportstyrelsen
12. Skrivelse från Regeringskansliet, kansliPM