Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 12 oktober 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet
Beredning
Föredragande: JFG

4. Myndighetsstyrelser och insynsråd
Beredning
Föredragande: LW

5. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:3
3–5. KansliPM