Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

13.00 måndag 14 maj 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:49
Datum och tid: 2018-05-14 13:00
Plats: Se kallelse 2017/18:51, bilaga under punkt 1

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Genomgång av vårens granskningsärenden

Bilagor


1. Särskilda protokoll 2017/18:44–48
2. Granskningsanmälan
3. – Ärendelista
– Utkast, reciter, skrivelser, mall, tidigare pressmeddelande