Utrikespolitisk debatt

09.00 onsdag 14 februari 2018

Utrikesminister Margot Wallström (S) inleder debattens första del med att presentera regeringens utrikesdeklaration. I den första delen deltar en företrädare för varje parti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala.

Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv