KU-utfrågning om granskningsärende

12.30 måndag 23 april 2018

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Den 23 april klockan 12.30
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson (S)

Granskningsärende

Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015 (granskningsärende nr 4, dnr 1710-2016/17)

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Webb-tv