Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM håller session i Kairo

Fyra ledamöter från riksdagens PA-UfM-delegation (den Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet) deltar i den årliga PA-UfM-sessionen i Kairo, Egypten.

Sessionen äger rum 28-29 april med fokus terrorism och migration, och delegationen deltar även i ett studiebesöksprogram dagarna innan, 26-27 april, med besök i Kairo och Alexandria.