Riksdagen i Almedalen - seminarium om rösträttsreformen 1918

13.30 måndag 2 juli 2018

Rösträttsreformen 1918 – så blev Sverige en demokrati

Riksdagen deltar på Almedalsveckan i Visby den 2-5 juli och firar 100 år av demokrati. I montern kan du som besökare följa med på en tidsresa från 1918 fram till idag, lära dig mer om dåtidens rösträttskämpar och samtala med dagens riksdagsledamöter om hur demokratin ska leva vidare i framtiden.

Måndagen den 2 juli arrangerar riksdagen ett seminarium om rösträttsreformen 1918-1922. Riksdagen var en viktig arena för både debatter och beslut om reformer som styr det parlamentariska arbetet än idag. Medverkande är konstitutionsutskottets (KU) ordförande Andreas Norlén (M) och KU-ledamoten Hans Ekström (S). Förste vice talman Ewa Thalén Finné leder diskussionen.

Tid: Måndag 2 juli klockan 13.30
Plats: Riksdagens monter i Almedalen, Hamnplan 230