Riksdagen i Almedalen - seminarium om sociala medier och demokrati

13.30 tisdag 3 juli 2018

Sociala medier och demokratin – symbios eller parasitförhållande?

Riksdagen deltar på Almedalsveckan i Visby den 2-5 juli och firar 100 år av demokrati. I montern kan du som besökare följa med på en tidsresa från 1918 fram till idag, lära dig mer om dåtidens rösträttskämpar och samtala med dagens riksdagsledamöter om hur demokratin ska leva vidare i framtiden.

Tisdagen den 3 juli arrangerar riksdagen ett seminarium om sociala medier och de utmaningar det sociala nätverkandet innebär ur ett demokratiperspektiv. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) arbetar med lagstiftning som berör dessa frågor. Hör mer om KU-ledamöternas erfarenheter och ta chansen att diskutera frågorna. Förste vice talmannen Ewa Thalén Finné leder diskussionen.

Tid: Tisdag 3 juli klockan 13.30
Plats: Riksdagens monter i Almedalen, Hamnplan 230