OSSE:s årliga session i Berlin

Den 7 - 11 juli deltar riksdagens delegation i OSSE:s parlamentariska församling i Berlin.