Arktiska parlamentarikerkonferensen

En delegation från riksdagen deltar i den arktiska parlamentarikerkonferensen, CPAR, i Enare i Finland den 16-19 september.