KU-utfrågning om granskningsärende

14.00 måndag 23 april 2018

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Den 23 april klockan 14.00
Plats: KU:s sessionssal (RÖ7-08)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Granskningsärende

Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling:

Utfrågningen är sluten och inte öppen för allmänhet eller media. Den sänds inte via webb-tv.