Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 december 2018

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH
PM och motioner kommer att skickas på måndag den 3 december

3. EU-frågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 11.30

Bilagor