Försvarsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-06 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet och Försvarsmakten
Försvarsminister Peter Hultqvist
Generaldirektör Peter Sandwall

2. Justering av protokoll

Protokoll 2018/19:12

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1, skr. 2017/18:290 och motioner
Föredragande: MB, ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00

Bilagor