Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 14 mars 2019

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-03-14 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Aktuella EU–ärenden
Statssekreterare Max Elger informerar om Brexit och EU-budgeten

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Justering
Skrivelse 2018/19:35 och motioner. Tidigare behandlad den 28 februari och 12 mars.
Föredragande: CH

5. Offentlig upphandling (FiU34)
Fotsatt beredning
Motioner. Tidigare behandlad den 5 mars.
Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 26 mars kl. 11.00

Bilagor


1. FaktaPM 38, underlagsPM
3. Protokoll 2018/19:32
4. Förslag till betänkande 2018/19:FiU22
5. Utkast till betänkande 2018/19:FiU34