Konstitutionsutskottets sammanträde

13.30 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-06 13:30
Plats: RÖ7-08

1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Information
Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 09.00
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Redog. 2017/18:RS1
Föredragande: LW

Bilagor


1. Tidigare utsänt material