Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-06 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Svenska uppfinnarföreningen
Information
Ordförande Anneli Schöldström, rådgivarna Peter Jörgensen, Kjell Jegefors, Azad Najar och Jenny Rocha

3. Beredning av budgetproposition 2019 och motioner
Information
Föredragande: JF

4. Näringsliv (NU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: LS

5. Regional tillväxt (NU2)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CR

6. Energi (NU3)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MK

7. Fråga om deltagande IPU-delegation
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december kl. 11.00.

Bilagor