Skatteutskottets sammanträde

11.00 onsdag 5 december 2018

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-12-05 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Information om skattefrågor i de motioner som väckts med anledning av budgetpropositionen för 2019
Företrädare för Finansdepartementet

2. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2019 (SkU1y)
Fortsatt beredning
Prop 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Pyka, Wallin, Winter, Berggren, Bergman

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 9.30

Bilagor