Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 december 2018

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Information, ev.

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2019 (SkU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Pyka, Wallin, Winter, Berggren, Bergman

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 9.30

Bilagor