Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.30 torsdag 14 mars 2019

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-14 09:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7
Beredning
Föredragande: ACB

4. Försvarsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin – G14
Beredning
Föredragande: KD

5. Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU – G18
Beredning
Föredragande: MM

6. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

7. Kultur- och demokratiministerns hantering av filmstöd – G9
Beredning
Föredragande: JFG

8. Arbetsmarknadsministerns agerande i fråga om Europeiska arbetsmyndigheten – G16–17
Beredning
Föredragande: JJ

9. Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12
Beredning
Föredragande: LW

10. Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15
Beredning
Föredragande: LW

11. Överblick

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:23
3. KansliPM
4-9. Tidigare utsänd skrivelse från Regeringskansliet
10. Skrivelse från Regeringskansliet (delas delvis vid sammanträdet), kansliPM
11. Tidigare utsänd granskningslista