Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 26 mars 2019

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

4. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:24
2. Utfrågningsschema
3. KansliPM
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. Skrivelse från Regeringskansliet, kansliPM