Beslut

16.00 onsdag 7 november 2018
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)